Back To Home

GroundCinema

The special selection for #GroundCinema in the frame of #GroundArtFest is 15 independent short films that are going to be presented on August 6, 7 and 8 at 20:45 in the cosy Garden of Berlin Art Hotel in Gyumri. The program includes international and Armenian filmakers, who has been participating in various international fetivals. FREE ENTRANCE

Օգոստոսի 6

August 6

20:45

Last Year When The Train Passed by

by Pang-Chuan HUANG

Taiwan, 2018 ,17 min

Անցյալ տարի, երբ գնացքը անցավ

Ռեժիսոր` Պանգ-Չուան Հուանգ

Թայվան, 2018, 17 րոպե

Freigang (Day Release)

by Martin Winter

Austria, Germany, 2019, 35 mins

Մեկօրյա արձակում

Ռեժիսոր՝ Մարտին Ուինթեր

Ավստրիա, Գերմանիա, 2019, 35 րոպե

Villa Empain

by Katharina Kastner

Belgium, France, Austria, Germany , 2019 , 25 min

Վիլլա Էմպան

Ռեժիսոր` Կատարինա Կասթներ

Բելգիա, Ֆրանսիա, Ավստրիա, Գերմանիա, 2019 թ, 25 րոպե

Beyond The Threshold

by Angineh Isanians

Armenia, 2020, 13 min

Շեմից Այն Կողմ

Ռեժիսոր` Անգինեհ Իսանյանս

Հայաստան, 2020թ. , 13 րոպե

Under The Stork’s Nest

by Ani Oganesyan

Armenia, Russia 2020, 20 min, 19:00

Արագիլի Բնի Տակ

Ռեժիսոր` Անի Հովհաննիսսյան

Հայաստան, Ռուսաստան, 2020թ, 20 րոպե, 19:00

Օգոստոսի 7

August 7

20:45

Tungrus

by Rishi Chandra

India, 2018, 13 min

Թունգրուս

Ռեժիսոր՝ Ռիշի Չանդրա

Հնդկաստան, 2018, 13 րոպե

Goodbye Golovin

by Mathieu Grimard

Canada, 2020, 14 min

Հաջողություն Գոլովին

Ռեժիսոր ՝ Մաթյու Գրիմաղ

Կանադա, 2020 թ, 14 րոպե

Twist

by Ovsanna Shekoyan

Armenia, 2020, 16 min

Թվիստ

Ռեժիսոր` Օվսաննա Շեկոյան

Հայաստան, 2020թ. 16 րոպե

Christmas Roast

by Alexsander Baghdasaryan

Armenia, 2020, 20 min

Նոր Տարվա Գոճի

Ռեժիսոր` Ալեքսանդր Բաղդասարյան

Հայաստան, 2020թ. 20 րոպե

Proch

by Jakub Radej

Poland, 2017, 25 min

Փոշի

Ռեժիսոր՝ Յակուբ Ռադեջ

Լեհաստան, 2017թ, 25 րոպե

Օգոստոսի 8

August 8

20:45

The Rabbit Hunt

by Patrick Bresnan

USA , 2017, 12 min

Նապաստակի որսը

Ռեժիսոր՝ Պատրիկ Բրեսնան

ԱՄՆ, 2017, 12 րոպե

Interview

by Hanna Jalali

Ukraine, Iran, 2020 , 13 min

Հարցազրույց

Ռեժիսոր` Հաննա Ջալալի

Ուկրաինա, Իրան, 2020 թվական, 13րոպե

The Vertigo Effect

by Maka Gogaladze

Georgia, 2018, 24 min

Գլխապտույտի էֆֆեկտը

Ռեժիսոր` Մակա Գոգալաձե

Վրաստան, 2018 թ, 24 րոպե

The List

by Armik Israyelyan

Armenia, 2021, 9 min

Սև Թուղթ

Ռեժիսոր Արմիկ Իսրայելյան

Հայաստան, 2021թ. 9 րոպե

Paralelo 28

by Santiago Bonilla

México, France, 2021, 24 min

Զուգահեռ 28

Հեղինակ՝ Սանտիագո Բոնիլլա

Մեքսիկա, Ֆրանսիա, 2021 թ, 24 րոպե